מדיניות תשלומים ומימון

מדיניות תשלומים ומימון

 • כל כרטיסי האשראי:
  • רכישה בין 1-199 ₪ בתשלום אחד ללא ריבית
  • רכישה בין 200-499 ₪ בתשלום 1-3 ללא ריבית
  • רכישה בין 500-999 ₪ בתשלום 1-6 ללא ריבית
  • רכישה בין 1,000-4,999 ₪ בתשלום 1-10 ללא ריבית
  • רכישה בין 5,000-9,999 ₪ בתשלום 1-12 ללא ריבית
  • רכישה בסכום 10,000 ₪ ומעלה ב-18 תשלומים בעסקת קרדיט טלפונית בלבד!
 • העברה בנקאית ע"ש:
  • "כרמל גודלייף"
  • מס' ח.פ. 516228756
  • בנק לאומי (10)
  • סניף 978
  • מס' חשבון 28570058
 • מזומן בסניף בלבד (ועד 11,000 ₪ עפ"י חוק).
 • המחאות:
  • עד 12 המחאות ללא ריבית
  • 13-24 המחאות בתוספת ריבית
  • בסניף בלבד ובאישור ההמחאה ע"י חברת ERN
 • הו"ק (הוראת קבע):
  • עד 12 תשלומים ללא ריבית
  • 13-24 תשלומים בתוספת ריבית
  • חוץ בנקאית שאינה תופסת מסגרת אשראי בנקאית ובכפוף לאישור חברת ERN