תקנון השכרות מוצרים - גודלייף לגיל השלישי

תקופת השכירות:

תקופת ההשכרה תתאפשר לפי שבוע או לפי חודש בלבד.

בתום תקופת ההשכרה, ניתן יהיה לרכוש את הפריט המושכר בהצעה ייחודית.

ביטול עסקה:

ביטול ההזמנה בטווח של 24 שעות טרם מועד קבלת המושכר יהיה כרוך בדמי ביטול בגובה 5% מעלות ההשכרה.

החזרת המושכר:

המזמין ישיב את המושכר לחברה במצב בו קיבל את המושכר כשהוא תקין ונקי.

במידה והמושכר יחזור כשהוא טעון תיקון ו/או ניקוי, יחויב המזמין בעלות השווה להחזרת המוצר לקדמותו.

אספקת המושכר:

אספקת המושכר תהיה בעלות הרשומה באתר.

לא ניתן להזמין מוצר להשכרה במשלוח מהיר

איסוף עצמי של מוצרי השכרה אפשרי אך מיקומו אינו בהכרח בחנות.

באספקה לקומה 2 ומעלה, ללא מעלית, תתווסף עלות הובלה והרכבה בגובה 50₪ לכל קומה.

פיקדון:

המזמין מצהיר כי ידוע לו שיש לספק לאחר ההזמנה פרטי כרטיס האשראי אשר ישמש כפיקדון.

הפיקדון ייפדה במקרים שלהלן:

איחור בהחזרת המושכר יחייב בשבוע השכרה.

החזרת המושכר כאשר הוא במצב טעון תיקון ו/או ניקוי.

אי החזרת המושכר תחייב בעלות המושכר במחיר מלא לצרכן.